Muzički seminari Tutti

Muzički seminari Tutti

English

Muzički seminari koje organizuje Tutti Srbija  dele se na dve grupe:

- Mlađi učesnici (do 18 godina)

Organizuju se  seminari za mlade umetnike po Srbiji.  Predavači su najbolji muzičari i predstavnici naše folklorne tradicije. Svaki seminar se završava sa jednim ili više koncerata. Uz muzičku edukaciju, polaznici se zbližavaju putem raznovrsnih slobodnih aktivnosti  u sklopu seminara. Saradnja ima za cilj da muzičarima koji su različite etničke pripadnosti  omogući razvijanje međusobnog  poštovanja, znanja, poverenja i tolerancije.

Iskustvo nam pokazuje da učesnici dosadašnjih seminara i kasnije nastavljaju da  održavaju bliske kontakte.

 

-Stariji učesnici (od 18 godina)

Ovi  seminari su namenjeni studentima muzike,umetnicima koji su stekli diplomu muzičkih akademija, ili uopsteno – visokotalentovanim muzičarima. Predvode ih najpoznatiji predavači iz Srbije i inostranstva  koji se svojim radom zalažu za vrednosti Tutti Srbije.

Vođa i inicijator seminara je Jovan Pavlovic(pogledaj www.jovanpavlovic.com).

Cilj ovakvih seminara je sticanje iskustva koje učesnici prenose u matične sredine iz kojih dolaze.Tako stvaraju osnovu i preuzimaju inicijativu za održavanje sličnih seminara u svojim zemljama. Prepoznavanjem i prihvatanjem ideje Tutti Srbija oni postaju ambasadori projekta.

 

best wordpress themes - 2012 themes wordpress - wordpress travel theme