Seminar u Vranjskoj Banji

Seminar u Vranjskoj Banji

English

Seminar svetske muzike “Balkan Step Music Dance”

( Vranjska Banja , 3 – 7. april 2014 )

U okviru projekta World music as a tool in removing borders  Tutti Srbija je  organizovala muzički radionicu u opštini Vranjska Banja,  najmlađoj opštini u Srbiji .   Ova radionica se održala na inicijativu Romskog kulturnog centra iz Vranjske Banje .

Muzički Instruktori koji su predstavnici naših romskih saradnika na radionici bili su  Bajram Kafu Kinoli i Mirsad Dalipi .

Seminaru su prisustvovali  mladi i talentovani muzičari predstavnici Roma i Srba naseljenih u opštini Vranjska Banja .

  Tokom ovog procesa, oni  direktno doprinose realizaciji projekta , predstavili su rezultate javnosti kroz dva koncerta u zatvorenom prostoru ali i na trgu.

Partneri na ovoj radionici je : Romski kulturni centar – Vranjska Banja

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu .

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

best wordpress themes - 2012 themes wordpress - wordpress travel theme